VARUMÄRKE

Varumärke

ÄR DITT VARUMÄRKE EN THRILLER?

Om ditt varumärke är en thriller måste innehållet var spännande.

Man behöver inte lägga pengar på att bygga ett varumärke. Allt som händer kring ett varumärke skapar någon typ av jämförelse med konkurrenterna. Visionen och målen om lönsamhet sätter dock krav på att det finns någon form varumärkesstategi. Det kan komma 100-tals andra konkurrenter som erbjuder exakt samma produkter/tjänster som du, till exakt samma pris, med samma budskap i samma typ av medier. Utbudet av medialösningar är idag begränsade. Via AI-lösningar kan budskapen tendera att bli mer och mer lika. Så det gäller att hitta sin egen målgrupp på marknaden. Innehållet i ditt varumärke kan härstamma från enskild person som kommer på affärsidén att människor kan köpa billigare möbler om de skruvar ihop dem själva. En drivkraft som med sin person och sina idéer sätter sin prägel på varumärkets position. Ha då i åtanke att personen kan bli starkare än företagets namn om det inte finns en långsiktig strategi. Det kan vara så att men upptäcker att det finns en ledig position på marknaden – en växande målgrupp som ingen har tänkt på. Eller nya trender och förändrade levnadsförhållanden som gör att varumärket är förlegat och måste vitaliseras och om-positioneras för att verka attraktiv.

Brandwheel är det verktyg som Ingesdotter föredrar att arbeta när en varumärkesplattform ska tas fram. Ledordet är särskiljande och företagets affärsidé och vision som är drivande. Starten går där vi är och står. Målet är kärnan av egenskaper, värden och personlighet. Det måste finnas en sanning i varumärkets position annars blir målgruppen besviken. Att upptäcka att thrillern var ett romantiskt drama kan göra läsaren besviken!

VÄLKOMMEN

Känn dig som hemma och kontakta gärna mig om du vill ha en personlig presentation om något ämne som intresserar dig!