FRAMTIDENS MAT

Kommunikation

Foodhills vision bygger på insikten om att produktion av framtidens mat måste vara hållbar och bygga kretsloppsprincipen. Genom att vara en drivkraft som tillsammans med oldlare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter vill Foodhills skapa en grund för framtidstro, kunskapsutveckling och sysselsättning. Det slutliga målet är en hållbar cirkulär svensk livsmedelsproduktion. Denna vision ligger till grund för varumärket som i Sverige främst byggs mot odlarna.

När Findus flyttade sin verksamhet och la ner fabriken i Bjuv upphörde samarbetet med alla ärtodlare i Skåne och Halland. Medarbetarna på fabriken fick gå hem. 2017 trodde många att det här var slutet på en stark lantbrukstradition flera generationer tillbaka. De hade fel. Kort därefter köpte Erik Paulsson verksamheten och i dag äger hans barn Sara och Svante bolaget som är en del av koncernen Backahill.

Ingesdotters första uppdrag bestod i att skapa en strategi och kommunikation för besvikna odlare som lämnats av Findus. Att övertyga dem om en långsiktig framtid. Få dem att återigen satsa på gröna ärtor i konkurrens med andra högmarginalsgrödor. En viktig del av uppdraget var att skapa allmän kännedom om Foodhills och etablera varumärket i konkurrens om det gamla Findus. Med en målanpassad strategi lyckades kampanjer och kommunikation att under ca 2 månaders tid rekrytera tillräckilgt med odlare för att Foodhills skulle kunna hämta hem sin första skörd. Med tiden byggdes en odlarportal med flera hundra medlemmar. I dag vet alla odlare runt om i Skåne och Halland vad Foodhills är.

Peas for Future är kanske en lite given ordlek men också en sammanslagning av visionen som även tagits ut i en konkret varumärkesplattform i form av ett ”Brandwheel”.

VÄLKOMMEN

Känn dig som hemma och kontakta gärna mig om du vill ha en personlig presentation om något ämne som intresserar dig!